بسمه تعالی

 شهرمندان محترم میتوانند جهت طرح مسائل و یا دیدگاههای خود همه روزه با شماره تلفنهای

53282028 و 53282131 واحد روابط عمومی شهرداری منظریه تماس حاصل فرمایند.

 

 روابط عمومی شهرداری منظریه