بسمه تعالی

 

شهرمندان محترم میتوانند جهت طرح مسائل و یا دیدگاههای خود همه روزه با شماره تلفنهای 53282028 و 53282131 واحد روابط عمومی شهرداری منظریه تماس حاصل فرمایند.  

 

روابط عمومی شهرداری منظریه