قابل توجه شهروندان محترم شهر منظریه:

شما عزیزان میتوانید، جهت ملاقات با شهردار شهر منظریه در باب موضوعات مختلف از ساعت نه الی دوازده روزهای دوشنبه و چهارشنبه هر هفته به شهرداری منظریه مراجعه فرمایید.

روابط عمومی شهرداری منظریه