پروژه های عمرانی

 آماده سازی و گل کاری باغچه های مسکن مهر شهر منظریه با توجه به نزدیکی سال نو و ایام عید نوروز شهرداری منظریه در فاصله اندکی پس از اتمام ساخت و ساز و سکونت در مسکن مهر شهر منظریه عملیات زیبا سازی معابر تردد این منطقه را اغاز کرد.در این پروژه تعداد 10 نفر کارگر واحد خدمات شهری این شهرداری به همراه دو دستگاه وانت نیسان و یک دستگاه تراکتور اقدام به عملیات نموده اند.تسطیح و ریگلاژ پیاده روهای مسکن مهر پس از پایان مرحله جدول گذاری و آسفالت معابر مسکن مهر شهر منظریه معابر و پیاده روهای مسکن مهر شهر منظریه در پروژه تسطیح و ریگلاژ،جهت تردد اماده سازی میشوند. واحد خدمات شهری شهرداری منظریه با استعداد 10 نفر نیرو و دو دستگاه وانت نیسان و یک دستگاه تراکتور وارد عمل شده اند.طبق برآورد اولیه قبل از اغاز پروژه ،عملیات ریگلاژو تسطیح معابر مسکن مهر شهر منظریه قبل از آغاز سال جدید به اتمام خواهد رسید. خانه فرش دستبافت شهرداری منظریه