افطاری بانوان ورزشکار درباغ بانوان

به مناسبت میلاد کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی (ع)واحد ورزش بانوان شهرداری منظریه بادعوت ازخادمین حرم حضرت امام رضا (ع)وبا حضور400نفرازبانوان ورزشکار شهرمنظریه درباغ بانوان این شهر روزه خود راافطار کردند .ودرادامه با مولودی خوانی خادمین حرم رضوی جشن باشکوهی برگزارگردید.