اجرای کمپین کنترل و مقابله با فشار خون بالا درشهرداری منظریه

           دکتر سید محمدباقر اشرف منصور ی پزشک شبکه بهداشت شهر منظریه باحضوردرشهرداری منظریه ازکارکنان این شهرداری تست فشارخون گرفت