ازابتدای سال 98 تاکنون عملیات زیرسازی 3 کیلومتر ازمعابر شهر انجام گرفت.

سید علی مرتضوی شهردارمنظریه با اعلام این خبر گفت : با توجه به سیاست جدید شهرداری منظریه  مبنی بر احیاء توسعه و بازآفرینی فضاهای شهری محله‌های کم برخوردار، زیرسازی سه کیلو مترازمعابر شهر منظریه انجام گرفت.

مرتضوی افزود : بعد از عملیات زیرسازی،  آسفالت خیابان‌های فرعی وکوچه هادر دستور کار شهرداری قرار دارد.

وی تاکید کر د : درمجموع حدود30/000 مترمربع ازمعابر شهر ازابتدای سال98   زیر سازی شده است ودرآینده نزدیک به زیر پوشش آسفالت قرارخواهد گرفت.