جا به جایی شبکه فشار ضعیف وانشعابات برق با همکاری اداره برق شهرستان

        به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر منظریه ؛ سید علی مرتضوی شهردارمنظریه با اشاره به اهمیت ساماندهی تیر های برق درمسیر باند دوم بلوار امام           حسین (ع)جهت احداث بلوار اصلی شهرمنظریه گفت : بعد از توافق با مالکینی که ملک آنها درمسیر باند دوم بلوار امام حسین (ع) قرارداشت ، مسیر گشایی و تخریب منازل       و  جا به جایی تیرها ی برق در دستور کار شهرداری قرارگرفت .

     وی افزود : برای جا به جایی تیرهای برق درمسیری به طول 600 متر و با مبلغی بالغ بر200  میلیون تومان هزینه شده است.

       مرتضوی گفت : بعداز جابجای انشعابات وشبکه های فرسوده عملیات جدول کشی این قسمت ازبلوار در دستور کار شهرداری قرارخواهد گرفت .