دیدارسید علی مرتضوی شهردارمحترم واعضای شورای اسلامی شهرمنظریه با ابراهیم رضایی سرپرست بنیاد مسکن ، مطهری مدیریت اداره آموزش وپرورش، جناب سروان کاظم زاد فرماندهی نیروی انتظامی ، ومهندس باقی رئیس اداره برق شهرستان شهرضا