5هزار متر مربع از معابر شهر منظریه آسفالت ریزی شد

شهردار منظریه گفت: از ابتدای امسال تا کنون 5هزار متر مربع از معابر اصلی شهر منظریه زیرسازی و  آسفالت ریزی شد.

سید علی مرتضوی گفت : در ادامه آسفالت ریزی بلوار شهرداری شهر منظریه و خیابان شرکت گاز 5هزار متر مربع از این خیابان آسفالت ریزی شد.

مرتضوی تصریح کرد: برای آسفالت ریزی این معابر اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال از محل اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای استان هزینه شده است.

شهردار منظریه تصریح کرد: از آنجایی که تامین امنیت شهروندان هنگام عبور و مرور و ساماندهی وضعیت معابر یکی از مهم‏ترین وظایف شهرداری‏ ها محسوب می‏ شود، عملیات  آسفالت ریزی این قسمت از شهر به منظور افزایش رفاه حال شهروندان و مناسب سازی محیط شهری، انجام شد.

وی گفت: همدلی و مشارکت شهروندان در اجرای پروژه های عمران شهری ، بی شک می تواند یاری رسان ما در انجام امور مربوطه باشد