به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر منظریه جلسه پایش تصویری در محل مدیریت بحران فرمانداری شهرستان با حضور جناب آقای مهندس اسدی فرماندار محترم شهرضا و روسای سایر ادارات برگزار شد. سید علی مرتضوی شهردار منظریه گفت: در حال حاضر 26 عدد دوربین در سطح شهر منظریه نصب شده است که به صورت 24 در حال ضبط تصاویر می باشد و تصاویر ضبط شده تا 20 روز نگهداری می شود. وی در ادامه گفت : با نصب این دوربین ها تخلفات رانندگی و جرائم دیگر ازجمله سرقت احشام ، خودرو و منازل و همچنین فروش مواد مخدر به شدت کاهش داشته است . وی در پایان گفت با اعتباری که در سال 98 توانستیم از جرائم رانندگی جذب کنیم تا پایان سال 5 دوربین دیگر خریداری شده و در نقاط حساس شهر نصب خواهد شد.