به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر منظریه ، مهندس مرتضوی شهردار منظریه گفت: بلوار خلیج فارس پس از سالها انتظار به میدان امام حسین (ع) متصل خواهد شد.
در این مسیرشبکه فرسوده برق،شبکه انتقال آب،کابل های مخابرات و شبکه انتقال ۲۵۰ پوندی گاز وجود داشت که برای جابجایی آنها پس از جلسات متعدد با ادارات خدماتی ۳۰۰ میلیون هزینه گردید.

وی همچنین افزود : در حال حاضر خاکبرداری با احتیاط کامل جهت جلوگیری از آسيب رسانی به تاسیسات جدید انجام می گیرد .

مرتضوی در پایان گفت:مدت اجرای این پروژه حدودا یکماه بوده که عملیات خاکبرداری،خاکریزی و زیرسازی بلوار به طول ۴۰۰ متر و عرض ۱۴ متر حدودا ۶۰۰۰ مترمکعب میباشد که در مدت یکماه عملیات خاکی آن به پایان خواهد رسید.