مرتضوی در جلسه مدیریت بحران شهرستان عنوان کرد عدم وجود کنار گذر پل عابر پیاده و برخی از مشکلات پل را بارها به مسئولین راهداری استان هشدار داده بودیم.
سیدعلی مرتضوی شهردار منظریه در جلسه شورای مدیریت بحران شهرستان که با حضور مهندس شیشه فروش مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان،مهندس اسدی فرماندار شهرستان و جمعی از روسای ادارات شهرستان حضور داشتند گفت:از آنجایی که ساخت،نظارت،نصب،تعمیر و نگه داری تمامی پل های عابر پیاده در حریم شهرها و کمربندی ها بر عهده ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای میباشد پل عابر پیاده منظریه هم از این قاعده مستثنی نیست،در سه نوبت طی سالها ۹۵ و ۹۶ عدم وجود کنار گذر در کنار پل عابر پیاده منظریه،همین طور عدم وجود چراغ چشمک زن و تابلوهای اعلام ارتفاع را به مدیریت اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای استان و شهرستان کتبا اعلام کردیم.با پیگیری شهرداری سال قبل تابلوی اعلام ارتفاع و چراغ چشمک زن بروی پل نصب شد ولی متاسفانه کنار گذر استانداردی ساخته نشد،وی گفت در صورتی که کنار گذر استانداردی جنب پل وجود داشت کشنده ها و تریلر ها مجبور به عبور از زیر پل نبودند و این اتفاق رخ نمیداد.