مهندس دادخواه معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان در جلسه کمیته ایمنی راههای استان که ۱۴ دیماه در محل اداره مذکور با حضور سیدعلی مرتضوی شهردار منظریه و جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر تشکیل گردید،گفت:زیر گذر ورودی منظریه پس از سالها پیگیری خوشبختانه در بودجه سالجاری در لیست پروژه های ملی استان قرار گرفت و مبلغ یک میلیارد تومان از بودجه ۹۸ به آن تخصیص و به استان ابلاغ گردید.
وی در ادامه گفت:زیر گذر مذکور در صورت ساخت اولین زیر گذر در استان بوده که عرض باکسهای آن ۸ متر و ارتفاع آنها ۶ متر میباشد.
وی گفت:هم اکنون آگهی مناقصه ساخت باکسهای بتنی پیش ساخته به منظور انتخاب پیمانکار واجد شرایط بروی سایت مناقصات کشور قرار گرفته است و پیمانکاران متقاضی تا ۱۲ بهمن ماه سالجاری فرصت دارند با مراجعه به سایت مذکور در فرایند مناقصه شرکت کنند،وی در پایان گفت:در صورتی که پیمانکاری دارای صلاحیت فنی در این مرحله در مناقصه برنده شود عملیات ساخت زیر گذر از اواخر بهمن ماه آغاز خواهد شد.