زیر گذر ورودی شهرمنظریه پس از سالها پیگیری خوشبختانه در بودجه امسال در لیست پروژه های ملی استان قرار گرفت و مبلغ یک میلیارد تومان از بودجه ۹۸ به آن اختصاص یافت.

سید علی مرتضوی تصریح کرد: مناقصه اجرای این زیرگذر از دوازدهم دی ماه بروی سایت ملی مناقصات قرار گرفت و تا دوازدهم بهمن ماه سالجاری پیمانکاران واجد شرایط می توانند با مراجعه به سایت مذکور در مناقصه شرکت کنند.

مرتضوی افزود: در صورتی که پیمانکاری دارای صلاحیت فنی در این مرحله در مناقصه برنده شود عملیات ساخت زیر گذر از اواخر بهمن ماه آغازمی شود.

وی گفت: در صورت ساخت زیرگذر شهر منظریه این زیرگذر اولین زیر گذر در استان با عرض باکس های ۸ متر و ارتفاع ۶ متر است.

یکشنبه 15دی ماه 1398، در اثر برخورد دو دستگاه کامیون کشنده به پل عابر پیاده کمربندی منظریه شهرضا ،این پل سقوط کرد و به گفته شهردار منظریه علت اصلی این حادثه نداشتن مجوز تردد تریلر با ارتفاع بیش از حد مجاز و عدم توجه راننده به تابلوهای ارتفاع پل عابرپیاده بوده  که به جز مصدومیت سه نفر (که حال عمومی آن ها خوب گزارش شده)، تلفات جانی در بر نداشته اما خسارتی در حدود دو میلیارد تومان به تأسیسات پل وارد شد و این حادثه احداث زیرگذر مذکور را ضروری تر ساخت .