سیدعلی مرتضوی شهردار منظریه اظهار داشت در اینده ای نزدیک عملیات گازرسانی به شهرک شیخ بهایی  شهر منظریه آغاز می گردد.

 

مرتضوی با اعلام این خبر افزود :

طی تفاهم نامه ای که در تیرماه سال جاری با اداره کل گاز استان منعقد گردید,عملیات گازرسانی به شهرک شیخ بهایی شهر منظریه در سال 1399 اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد : با ساخت ایستگاه تقلیل فشار گاز توسط شهرداری در این مجموعه و انعقاد تفاهم نامه فی مابین شهرداری منظریه و اداره کل گاز استان اصفهان عملیات گازرسانی در اینده ای نزدیک آغاز و تاپایان سال جاری تکمیل خواهد شد