با حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر منظریه و مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرضا و جمعی ازدیگر مسئولین شهرستان شهرضا پد بالگرداورژانس هوایی 115 شهر منظریه افتتاح شد.

سید علی مرتضوی شهردار منظریه در این آیین گفت :پد بالگرد اورژانس هوایی 115 شهر منظریه به مساحت 2000متر مربع و با اعتبار دو میلیارد ریال توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر منظریه  افتتاح شد